Scenetă

          Dacă românul ştie să facă ceva, acel lucru este “Orice”. Orice la modul bezmetic. Şi dacă s-ar spune că există ceva mai bezmetic decât o coadă, eu nu cred, pentru că nu am văzut. Spunea cineva că, nu de mult, turma rupsese uşa de la intrare a clădirii cu pricina. Am râs, neîncrezător, ignorând avertizarea pe care mi-o arunca, cu priviri tâmpe, gloata.

          Se înghesuiseră unii în alţii şi toţi la un loc înghesuiau uşa neclintită. “Iar ne călcăm în picioare”! am auzit de undeva. Atunci am înţeles că fărâma de bun simţ care să ne spună “Să nu ne călcăm în picioare!” se topise sub soarele arzător. M-am tras deoparte. Apoi şi mai deoparte când am auzit ideea salvatoare: „Listă”! “Pentru ce listă? Ce listă”? Nu am avut curajul să dau glas întrebării, dar au făcut-o alţii. “La orice”, veni hotărât răspunsul.

          Nu mint, clădirea are patru etaje şi chiar nu îmi pot imagina câte birouri sunt. Dar vreo treizeci de oi, conduse de un măgar – mai degrabă bou – vroiau listă, indiferent că mergeau la etajul unu sau la patru. Gloata murmură şi vălureşte în căutarea unui pix şi a unei coli de hârtie. Nu ştiu cum să spun, din cauza sau datorită unor prezenţe feminine aş fi fost de acord cu lista, dar dacă se trecea şi numărul de telefon. Nu! Fără număr, fără număr… aşa se buluceau rumânii să se înscrie pe lista “La Orice”. Noi, câţiva cârtitori, ne minunam timid şi râdeam amar în barbă. Eu în barbă, ceilalţi, mai bătrâni, în bărbia netedă. Unul chiar a îndrăznit să se uluiască într-atât încât şi-a făcut cruce.

          După râs, însă, vine plânsul, aşa se zice. Nu vă grăbiţi să anticipaţi, chiar dacă mă minunez de obicei timid, am o oarecare doză de nesimţire pe care o folosesc cu sfioşenie şi completă nevinovăţie. Reluând… Uşile abia deschise au rezistat greu torentului. Dar m-am bucurat puţin, gloata îmi recâştiga respectul. Apoi m-am întristat, măgarul – mai degrabă bou – era, cu lista “La Orice”, chiar la biroul la care mergeam eu. A început să bată din palme, să ceară linişte, apoi să strige nume şi să ordoneze berbeci şi mioare. Cu o singură problemă – înţelepţii, cei care râdeau amar în bărbii netede sau în bărbi, erau hotărâţi: lista “La Orice” nu se aplică, rămânem în ordinea sosirii la uşă. Ce naiba, doar nu suntem în faţa biroului “La Orice”!

          Ne-am atras noi, ăştia trei-patru rămaşi din grupul de cârtitori de la intrare, oprobiul mulţimii, dar vă spun, dacă Lăpuşneanul nu ar fi vrut capul lui Moţoc, ar fi spus altfel – “mulţi, da’ proşti”. Ca atare, coada a continuat să se întindă în spatele grupului “înţelepţilor/deştepţilor”, scrâşnind din dinţii celor frustraţi de apariţia anarhiei, şoptind blesteme şi cine mai ştie ce alte ocări. “Anarhiştii!” şi, mărturisesc, şi eu aş fi reacţionat la fel dacă Cerul nu m-ar fi ferit de boala stupidităţii. “Anarhiştii/înţelepţii/deştepţii” (şi alte asemenea adjective), în schimb, râdeau din nou, în bărbii netede respectiv într-o barbă, mulţumiţi că au refuzat cu deplin succes ridicolul. Acel ridicol ajuns la apogeu când măgarul – mai degrabă bou – declama emfatic în spatele nostru: “Bretoiu! Unde-i Bretoiu”? “Bretoiu era la alt birou”, spune o voce mai curajoasă şi bine informată. “Păi să vină aici, că pierde rândul”!