Renaşteri

O moarte, se spune, are de dat fiecare. Şi totuşi, dacă unele morţi nu sunt reale cu adevărat? Nu creştinismul este cel care oferă farmecul unei vieţi veşnice, ci iubirea… Acea iubire care arde, care distruge, care calcinează, care, chiar între rămăşiţe fumegânde, dacă este căutată, pulsează încă.