De duminică

        Într-o zi, jucându-mă de-a zborul prin ceruri, am întâlnit un om care duhnea a religie. Nu ştia nici ce este Soarele, nici ce este Ploaia, nici ce este Norul, nici ce este Toamna. Toamna aceasta care mă îmbrăţişează suavă şi mişcătoare, deloc inertă ca vara, deloc îngheţată şi muşcătoare ca iarna. Şi nu ştia, omul acela, acela care mirosea puternic  a religie, nici ce este Vântul, nici ce este Sentimentul, nici ce este Iubirea, nici ce este Prietenia. El, spre deosebire de mine, nu avea decât un singur Idol.

        Duminică suportabilă.